لینک کوتاه: http://zipurl.ir/e9WNTJ
آمار لینک :http://invest.com.gr/?option=com_k2
نقشه بازدیدگنندگان
کل بازدیدها
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک14
بازدیدهای آدرس کامل لینک14
بازدید های امروز
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک0
بازدیدهای آدرس کامل لینک0
ارجاع دهنده گان
ارجاع دهنده
تعداد بازدید
مرورگرها
مرورگر
تعداد بازدید
Chrome
8
Firefox
6
پلتفرم ها
پلتفرم
تعداد بازدید
Windows
7
Macintosh
6
X11
1
آمار های گرافیکی
× بستن تبلیغات