لینک کوتاه: http://zipurl.ir/C2t7r3
آمار لینک :https://www.protechos.com/
نقشه بازدیدگنندگان
کل بازدیدها
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک22
بازدیدهای آدرس کامل لینک22
بازدید های امروز
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک7
بازدیدهای آدرس کامل لینک7
ارجاع دهنده گان
ارجاع دهنده
تعداد بازدید
مرورگرها
مرورگر
تعداد بازدید
Chrome
9
Firefox
9
SimplePie
2
MagpieRSS
1
Webglance
1
پلتفرم ها
پلتفرم
تعداد بازدید
Windows
8
X11
8
Macintosh
3
آمار های گرافیکی
× بستن تبلیغات