لینک کوتاه: http://zipurl.ir/C2t7r3
آمار لینک :https://www.protechos.com/
نقشه بازدیدگنندگان
کل بازدیدها
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک164
بازدیدهای آدرس کامل لینک164
بازدید های امروز
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک0
بازدیدهای آدرس کامل لینک0
ارجاع دهنده گان
ارجاع دهنده
تعداد بازدید
مرورگرها
مرورگر
تعداد بازدید
Firefox
110
Chrome
21
MagpieRSS
14
SimplePie
10
MSIE
4
Webglance
4
Safari
1
پلتفرم ها
پلتفرم
تعداد بازدید
Windows
115
X11
13
Macintosh
12
آمار های گرافیکی
× بستن تبلیغات