لینک کوتاه: http://zipurl.ir/C2t7r3
آمار لینک :https://www.protechos.com/
نقشه بازدیدگنندگان
کل بازدیدها
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک47
بازدیدهای آدرس کامل لینک47
بازدید های امروز
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک0
بازدیدهای آدرس کامل لینک0
ارجاع دهنده گان
ارجاع دهنده
تعداد بازدید
مرورگرها
مرورگر
تعداد بازدید
Firefox
18
Chrome
12
SimplePie
8
MagpieRSS
4
Webglance
4
Safari
1
پلتفرم ها
پلتفرم
تعداد بازدید
Windows
20
X11
11
Macintosh
4
آمار های گرافیکی
× بستن تبلیغات