لینک کوتاه: http://zipurl.ir/4jEz2V
آمار لینک :http://mietzekatz.net/index.php?mod=users
نقشه بازدیدگنندگان
کل بازدیدها
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک20
بازدیدهای آدرس کامل لینک20
بازدید های امروز
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک0
بازدیدهای آدرس کامل لینک0
ارجاع دهنده گان
ارجاع دهنده
تعداد بازدید
مرورگرها
مرورگر
تعداد بازدید
Firefox
10
Chrome
9
Safari
1
پلتفرم ها
پلتفرم
تعداد بازدید
Windows
9
Macintosh
7
X11
4
آمار های گرافیکی
× بستن تبلیغات